Het Laatste Nieuws | Inlogpagina
Left Right

Dienstenwijzer

Close

Zo zijn wij u graag van dienst
Op onze dienstverlening op het gebied van schadeverzekeringen voor VvE’s is de Wet financiële dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij werken.

Onze gegevens
HET VvE Beheer
Wever 16, 5683 MR Best
Telefoon 0499 – 37 62 61
E-mail info@hetvvebeheer.nl
Website https://www.hetvvebeheer.nl/
Ingeschreven KvK
onder nummer 17206538

Wft vergunning
Autoriteit Financiële Markten nummer 12004748 als aangesloten instelling van Rivez Assurantiën & Risicobeheer B.V.
Bevoegdheid: Bemiddelen in Schadeverzekeringen

Werkzaamheden HET VvE Beheer
Wij bemiddelen in verzekeringen voor verenigingen van eigenaars. Dat wil zeggen dat wij u informeren over de producten, waarin wij bemiddelen en de belangrijkste kenmerken hiervan. Wij kunnen de aanvraag voor u indienen bij de verzekeraar en u helpen in geval van schade. Het opmaken van de polis, het incasseren van de premie en het behandelen van eventuele schades verzorgt de verzekeraar of zijn gevolmachtigd agent. Wij adviseren heel nadrukkelijk niet. Indien u wel advies wenst, verzoeken wij u  dat tijdig aan te geven. Wij brengen u dan in contact met een externe adviseur.

Samenspel HET VvE Beheer en u
Voor een optimale dienstverlening is het van belang dat onze klanten hieraan meewerken.

Daarom vragen wij aan u:

  • Informatie over lopende verzekeringen
  • Informatie over wijzigingen
  • Ontvangen stukken te controleren
  • Schades direct te melden
  • Eerlijke informatie

Beloning
Indien u een verzekering afsluit ontvangt de bemiddelaar, waar wij bij zijn aangesloten, van de verzekeringsmaatschappij hierover provisie. Op uw verzoek maken wij u inzichtelijk hoeveel provisie door de verzekeraar wordt betaald ten aanzien van uw verzekeringen. Onze werkzaamheden worden door u als VVE betaald.

Juridische positie
Wij zijn een aangesloten onderneming van Rivez Assurantiën & Risicobeheer B.V. Dit betekent dat wij niet over een zelfstandige vergunning beschikken om te mogen bemiddelen in schadeverzekeringen. Onze dienstverlening vindt dan ook altijd in overleg met Rivez plaats. Op onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing.

Klachten
Wij doen ons best. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat kenbaar wilt maken. U kunt dit telefonisch of schriftelijk doen  ter attentie van de directie. U ontvangt uiterlijk binnen drie werkdagen een reactie.
Als wij er samen niet uitkomen kunt u de klacht indienen bij Rivez. (Postbus 949, 5700AX Helmond). Wordt een klacht geheel of gedeeltelijk afgewezen, dan kunnen  consumenten binnen drie maanden hun klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Postbus 93257, 2509 AG Den Haag). Voor bedrijven en rechtspersonen geldt het burgerlijk procesrecht.

PDF versie: Dienstenwijzer HET VvE Beheer

VvE Beheerder OK