Het Laatste Nieuws | Inlogpagina
Left Right
Klein VVE Beheer

Klein VVE Beheer

Close

Opstarten/overname VVE

 • Opstarten van werkzaamheden bestuur c.q. commissies (bijvoorbeeld kascommissie,financiële of juridische commissie e.d.)
 • Inventarisatie van de know-how van de leden van de VVE
 • Opstarten van de financiele administratie, waaronder een eerste begroting en bijdrage onderhouds- en servicekosten
 • Overname van bestaande financiele administratie en saldi ledenbijdragen
 • Is er een huishoudelijk reglement? Zo nee, moet er een komen? Zo ja, voldoet het oude reglement nog aan de regels van deze tijd?

Bestuurlijk beheer

 • Het verzorgen van de correspondentie van de vereniging ten aanzien van alle administratieve, financiële en bouwkundige zaken.
 • Advisering omtrent het inschakelen van extra deskundigheid op juridisch, financieel of technisch gebied.
 • Het verstrekken aan de leden van de relevante en afgesproken vergaderstukken.
 • Het versturen van notulen van de vergadering.
 • Het uitvoeren van de besluiten welke zijn genomen in de vergadering.
 • Het eenmaal per jaar in overleg met het bestuur initiëren, convoceren, bijwonen en notuleren van een algemene ledenvergadering met inachtneming van relevante bepalingen.

Administratief beheer

 • Het inrichten van de administratie en invoeren basisgegevens aan de hand van de splitsingsakte.
 • Het opstellen van de begroting en voorstel aan de vergadering met betrekking tot de periodieke bijdragen.
 • Het incasseren, administreren en zonodig aanmanen van de door de eigenaren verschuldigde periodieke bijdragen aan de hand van een incassomandaat.
 • Het betalen en administratief verwerken van de door de voorzitter goedgekeurde facturen.
 • Het bijhouden van de boekhouding van de VVE.
 • Het verzorgen van de jaarrekening (balans en resultatenrekening).
 • Het opstellen van gegevens ten behoeve van een notariële overdracht van een appartementsrecht waarvan de kosten in rekening worden gebracht bij de koper en bij de verkoper.

Aanvullende diensten

Het is mogelijk om ook het financieel en technisch beheer te laten verzorgen door HET VvE Beheer. Voor deze aanvullende diensten maken wij graag een aanbieding op maat.

VvE Beheerder OK Branchevereniging VvE Beheerders